มัธยมศึกษาปีที่ 1

เก็งข้อสอบภาษาไทย ม.1

เก็งข้อสอบภาษาไทย ม.1

เก็งข้อสอบภาษาไทย ม.1

รหัสหนังสือ : 1411107100

จำนวน : 280 หน้า

ผู้แต่ง :-

ราคาปก : 125 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 113 บาท

:: รายละเอียด

- ข้อสอบเข้มข้นกว่า 800 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด

- ข้อสอบตรงตามตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ และเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลาง 2551

- สร้างความมั่นใจก่อนสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค

- เตรียมความพร้อมสำหรับสอบ LAS และ O-NET ล่วงหน้า

- ทบทวนความรู้โดยประเมิณผลด้วยตนเอง

 

:: สารบัญ

วรรณคดีวิจักษ์

1. สมบัติวรรณคดีของไทย

2. นิราศภูเขาทอง

3. โคลงโลกนิติ

4. สุภาษิตพระร่วง

5. กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา

6. ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา

7. กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน

8. นิทานพื้นบ้าน

วิวิธภาษา

1. ภาษามีพลัง

2. วิถีงามความพอเพียง

3. เพื่อนกัน

4. แต่งให้งามตามที่เหมาะสม

5. รอให้น้ำลายไหลเสียก่อน

6. เก็บมาเล่า เอามาคุย

7. เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม

8. เสียงเพลงกับเสียงกรี๊ด

9. เที่ยวท่าเรือ

10. คิดต่างกัน แต่อยู่ร่วมกันได้

11. บ.ก. ที่รัก

12. ท่องเว็บเก็บความรู้

13. โครงงานเด่น เขียนเน้นกระบวนการ

14. คำเพราะเสนาะทำนอง

หลักการใช้ภาษา

1. การอ่านพยัยชนะที่ไม่มีรูปสระกำกับ

2. คำเชื่อม

3. อักษรที่ไม่ออกเสียง

4. การอ่านพยางค์ที่มี รร (รอหัน)

5. พยางค์หนัก - พยางค์เบา

6. คำนาม คำสรรพนาม (คำบุรุษสรรพนาม) คำวิเศษณ์ คำอุทาน

7. การสรุปใจความสำคัญ

8. คำซ้อนและคำซ้ำ

9. คำพ้อง

10. สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย

11. มารยาทในการชมการแสดง

12. การเขียนบรรยายและการเขียนเชิงพรรณนา

13. การใช้ความเปรียบ

14. ประโยค

15. การแสดงความคิดเห็น

16. การสื่อสาร

17. จดหมาย

18. คำนำหน้านาม

19. การสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต

20. โครงงาน

21. คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน

22. กลอนสวด

23. กาพย์