ประถมศึกษา 1

กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ป.1

กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ป.1

กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ป.1

รหัสหนังสือ : 1312205100

จำนวน : 120 หน้า

ผู้แต่ง :-

ราคาปก : 85 บาท

ส่วนลด : 8 บาท

ราคาพิเศษ : 77 บาท

:: รายละเอียด

- เพลินกับแบบฝึกหัดหลายรูปแบบ

- สอดคล้องตามสาระการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง 2551

- แบบทดสอบพร้อมเฉลย

- ทบทวนบทเรียนและประเมิณผลด้วยตนเอง

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : ยามเช้าในสวน

 1. สิ่งรอบตัว
 2. สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
 3. ดิน

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : เพื่อนรักของเรา

 1. การจำแนกสิ่งมีชีวิต
 2. พืช
 3. สัตว์

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 :  ตัวเรา

 1. อวัยวะของเรา
 2. การดูแลรักษาร่างกาย

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : เรารักของเล่นของใช้

 1. การจำแนกของเล่นและของใช้
 2. การจำแนกวัสดุและวัตถุ
 3. แรงกับชีวิตประจำวัน

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : ท้องฟ้าแสนสวย

 1. ท้องฟ้าของเรา
 2. ทิศบนโลก
 3. ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 5