มัธยมศึกษาปีที่ 5

หนังสือเรียนพื้นฐานนาฏศิลป์ ม.5 เล่ม 3

หนังสือเรียนพื้นฐานนาฏศิลป์ ม.5 เล่ม 3

หนังสือเรียนพื้นฐานนาฏศิลป์ ม.5 เล่ม 3

รหัสหนังสือ : 2504312100

จำนวน : 96 หน้า

ผู้แต่ง :จีรพันธ์ สมประสงค์

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนพื้นฐานนาฏศิลป์ ม.5 เล่ม 3

:: สารบัญ

หนังสือเรียนพื้นฐานนาฏศิลป์ ม.5 เล่ม 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศิลปะการแสดงของไทย

1.1 การแสดงมหรสพ

     - โขน

     - ละครชาตรี

     - ละครนอก

     - ละครใน

     - ละครดึกดำบรรพ์

     - ละครพันทาง

     - ละครร้อง

     - ละครสังคีต

     - ละครพูด

     - ละครวิทยุ

     - ละครโทรทัศน์

     - หุ่น

     - หนังใหญ่

     - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

1.2 การแสดงเบ็ดเตล็ด

     - การละเล่นของหลวง

     - การแสดงเบ็ดเตล็ดในกลุ่มมหรสพ

     - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

1.3 การละเล่นพื้นเมือง

     - เพลงพื้นเมือง

     - การแสดงพื้นเมือง

     - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 นาฏศิลป์เพื่อนบ้านของไทย

2.1 นาฏศิลป์เพื่อนบ้านของไทย

     - นาฏศิลป์ประเทศพม่า

     - นาฏศิลป์ประเทศลาว

     - นาฏศิลป์ประเทศกัมพูชา(เขมร)

     - นาฏศิลป์ประเทศมาเลเซีย

     - นาฏศิลป์ประเทศอินโดนีเซีย

     - นาฏศิลป์ประเทศอินเดีย

     - นาฏศิลป์ประเทศจีน

     - นาฏศิลป์ประเทศทิเบต

     - นาฏศิลป์ประเทศเกาหลี

     - นาฏศิลป์ประเทศญี่ปุ่น

     - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สุนทรียะทางนาฏศิลป์

3.1 สุนทรียะทางนาฏศิลป์

     - องค์ประกอบของนาฏศิลป์

     - ความหมายของสุนทรียะทางนาฏศิลป์

     - พื้นฐานความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย

     - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ