มัธยมศึกษาปีที่ 1

World Wonders 1

World Wonders 1

World Wonders 1

รหัสหนังสือ : 7411213110

จำนวน : 128 หน้า

ผู้แต่ง :Michele Crawford

ราคาปก : 120 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 108 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ World Wonder 1 มีเนื้อหาทันสมัย เน้นเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยดัดแปลงมาจาก National Geographic อีกทั้งยังเสริมทักษะการเรียนรู้ ทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน

 

:: สารบัญ

Introduction 
Unit 1 Family&Friends
Unit 2 My favourite things
Review 1
Unit 3 School life
Unit 4 Hobbies
Review 2
Unit 5 Celebrate! 
Unit 6 Food! 
Review 3
Unit 7 Sport
Unit 8 People&Places
Review 4
Unit 9 Holidays&Travel
Unit 10 Fame! 
Review 5
Unit 11 Animals
Unit 12 Weather&Nature
Review 6
National Geographic DVD Worksheets
Play
Irregular verbs