ประถมศึกษา 2

กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย ป.2

กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย ป.2

กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย ป.2

รหัสหนังสือ : 1321106100

จำนวน : 128 หน้า

ผู้แต่ง :วะรุฬพันธ์ โหม่งมาตย์

ราคาปก : 90 บาท

ส่วนลด : 27 บาท

ราคาพิเศษ : 63 บาท

:: รายละเอียด

- เพลินกับแบบฝึกหัดหลายรูปแบบ

- สอดคล้องตามสาระการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง 2551

- แบบทดสอบพร้อมเฉลย

- ทบทวนบทเรียนและประเมิณผลด้วยตนเอง

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พยัญชนะไทย 
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สระ 
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สระ เอียะ เอีย 
1. สระ เอียะ 
2. สระ เอีย 
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สระ เอือะ เอือ 
1. สระ เอือะ 
2. สระ เอือ 
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สระ อือ 
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สระ อะ 
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สระ โอะ 
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 สระ เอะ แอะ 
1. สระ เอะ 
2. สระ แอะ 
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 8 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 สระ อัว 
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 9 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 สระ ออ 
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 10 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 สระ เออ 
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 11 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 มาตราแม่ ก กา กง กม เกย เกอว 
1. มาตราแม่ ก กา 
2. มาตราแม่กง 
3. มาตราแม่กม 
4. มาตราแม่เกย 
5. มาตราแม่เกอว 
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 12 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 มาตราแม่กก กด กน กบ 
1. มาตราแม่กก 
2. มาตราแม่กด 
3. มาตราแม่กน 
4. มาตราแม่กบ 
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 13 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 อักษร 3 หมู่ และการผันวรรณยุกต์ 
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 14 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 อักษรควบ 
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 15 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 อักษรนำ
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 16 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 17 คำที่มี ฤ ฤๅ และคำที่มี รร (ร หัน) 
1. คำที่มี ฤ ฤๅ 
2. คำที่มี รร (ร หัน) 
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 17 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 18 คำที่มีตัวการันต์ 
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 18 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 19 คำที่มีไม้ยมก อัศเจรีย์ อัญประกาศ 
1. คำที่มีไม้ยมก 
2. คำที่มีอัศเจรีย์ 
3. คำที่มีอัญประกาศ 
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 19