ประถมศึกษา 2

กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ป.2

กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ป.2

กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ป.2

รหัสหนังสือ : 1322204200

จำนวน : 140 หน้า

ผู้แต่ง :เพ็ญ เลียงจันทร์

ราคาปก : 90 บาท

ส่วนลด : 27 บาท

ราคาพิเศษ : 63 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ป.2 เล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อใช้เป็นแบบฝึกหัดเสริมเพิ่มเติมจากการเรียนเนื้อหาในหนังสือเรียน นักเรียนสามารถ ฝึกทำแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มนี้เพื่อฝึกทักษะในการทำข้อสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมสำ􀄀หรับการสอบ เก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค หนังสือคู่มือชุดนี้จัดทำ􀄀ตามรายวิชาหลัก ซึ่งมีทั้งหมด 5 เล่ม ดังนี้ 1. หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย ป.2 2. หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะสังคมศึกษา ป.2 3. หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ป.2 4. หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.2 5. หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ป.2

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตสัตว์และชีวิตพืช

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ดินและการใช้ประโยชน์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชีวิตของเรา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ของเล่นของใช้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แรงแม่เหล็กและพลังงานไฟฟ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ประโยชน์ของดวงอาทิตย์