ประถมศึกษา 6

ติวเข้ม O-NET ป.6

ติวเข้ม O-NET ป.6

ติวเข้ม O-NET ป.6

รหัสหนังสือ : 1990120110

จำนวน : 244 หน้า

ผู้แต่ง :-

ราคาปก : 200 บาท

ส่วนลด : 20 บาท

ราคาพิเศษ : 180 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือ ติวเข้ม O-NET ป.6 เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้ เป็นคู่มือสำหรับเตรียบตัวสอบ O-NET ซึ่งประกอบด้วยแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงาน อาชีพและเทคโนโลยี วิชาละ 2 ชุด โดยมีทั้งที่เป็นข้อสอบ O-NET แบบเดิม และข้อสอบ O-NET แนว PISA ในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ มีจำนวนข้อสอบของแต่ละชุดสอดคล้อง ตามที่ สทศ.กำหนด พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียด เพื่อผู้เรียนได้ฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง เพื่อ ประเมินความพร้อมของตนเองก่อนสอบจริง นอกจากนี้ นักเรียนยังได้ทบทวนเนื้อหาในคำอธิบายของ คำตอบจากเฉลยของข้อสอบ ซึ่งเป็นการเสริมความรู้ เพิ่มความเข้าใจและประสบการณ์ ทำให้ผู้เรียนเกิด ความมั่นใจและพร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการสอบจริงได้อีกด้วย

:: สารบัญ

รหัสวิชา 61 ภาษาไทย

รหัสวิชา 62 สังคมศึกษา ศาสนา

รหัสวิชา 63 ภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา 64 คณิตศาสตร์

รหัสวิชา 65 วิทยาศาสตร์

รหัสวิชา 66 สุขศึกษา

รหัสวิชา 67 ศิลปะ

รหัสวิชา 68 การงานอาชีพ