มัธยมศึกษาปีที่ 6

เก็งข้อสอบเคมี ม.6

เก็งข้อสอบเคมี ม.6

เก็งข้อสอบเคมี ม.6

รหัสหนังสือ : 1502503100

จำนวน : 292 หน้า

ผู้แต่ง :รศ. ดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์

ราคาปก : 160 บาท

ส่วนลด : 16 บาท

ราคาพิเศษ : 144 บาท

:: รายละเอียด

:: สารบัญ

หน่วยก่ชารเรียนรู้ที่ 1 เคมีอินทรีย์

หน่วยก่ชารเรียนรู้ที่ 2 เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์

หน่วยก่ชารเรียนรู้ที่ 3 สารชีวโมเลกุล

เฉลย