แบบฝึกหัดคัดอังกฤษเล่ม 4

แบบฝึกหัดคัดอังกฤษเล่ม 4

แบบฝึกหัดคัดอังกฤษเล่ม 4

รหัสหนังสือ : 2201201100

จำนวน : 50 หน้า

ผู้แต่ง :ฝ่ายวิชาการ บริษัทสำนักพิมพ์แม็ค จำกัด

ราคาปก : 30 บาท

ส่วนลด : 3 บาท

ราคาพิเศษ : 27 บาท

:: รายละเอียด

แบบฝึกหัดคัดอังกฤษเล่ม 4 จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ คุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ปกครอง ตลอดจนคุณครูใช้เป็นแบบฝึกสำหรับเด็ก ในการคัดตัวอักษรภาษาอังกฤษ ลักษณะการนำเสนอมุ่งเน้นให้เด็กได้ฝึก คัดอักษรแบบตัวเขียน ทั้งตัวเขียนใหญ่ และตัวเขียนเล็ก รวมทั้งฝึกคัด ประโยคง่ายๆ ซึ่งนับเป็นการพัฒนาการฝึกเขียนอักษรอีกขั้นหนึ่ง หลังจากที่เด็กได้ฝึกการเขียนตัวอักษรแบบตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก จนคล่องแคล่วแล้ว จึงคาดหวังว่าแบบฝึกหัดคัดอังกฤษ เล่ม 4 นี้ จะเป็น ประโยชน์ต่อคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง คุณครู และผู้สนใจ ในการนำไปฝึก บุคคลผู้เป็นที่รักได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเด็กก็จะได้รับการฝึกด้วยวิธีการ เขียนที่ถูกต้อง อันจะนำไปสู่การเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีคุณภาพ

:: สารบัญ