หนังสือคัดอังกฤษ เล่ม 1

หนังสือคัดอังกฤษ เล่ม 1

หนังสือคัดอังกฤษ เล่ม 1

รหัสหนังสือ : 2211203100

จำนวน : 34 หน้า

ผู้แต่ง :ฝ่ายวิชาการแม็ค

ราคาปก : 30 บาท

ส่วนลด : 3 บาท

ราคาพิเศษ : 27 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคัดอังกฤษ เล่ม 1 เป็นแบบฝึกทักษะการอ่านและการลากนิ้วเขียนพยัญชนะ อังกฤษสำหรับเด็กเริ่มเรียนระดับปฐมวัย เพื่อเสริมสร้างความชำนาญ ฝึกการสังเกตและ ไหวพริบ ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งครูหรือพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถใช้เป็นสื่อการสอนเสริม เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการอ่านและเขียนของเด็กระดับปฐมวัยได้มากยิ่งขึ้น

:: สารบัญ