มัธยมศึกษาปีที่ 6

GOAL เคมีพื้นฐานและเพิ่มเติม ม.6

GOAL เคมีพื้นฐานและเพิ่มเติม ม.6

GOAL เคมีพื้นฐานและเพิ่มเติม ม.6

รหัสหนังสือ : 1912502100

จำนวน : 392 หน้า

ผู้แต่ง :รศ.ดร.นิพนธ์ และ รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์

ราคาปก : 210 บาท

ส่วนลด : 21 บาท

ราคาพิเศษ : 189 บาท

:: รายละเอียด

เนื้อหาโดยสรุปที่มุ่งให้นักเรียนสามารถเรียนรู้หรือทบทวนบทเรียนด้วยตนเองและฝึกทำแบบทดสอบ โดยเน้นสร้างความเข้าใจอย่างง่ายด้วยเทคนิคต่างๆ

:: สารบัญ

บทที่ 1 เคมีอินทรีย์

บทที่ 2 เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์

บทที่ 3 สารชีวโมเลกุล

แบบทดสอบชุดที่ 1

แบบทดสอบชุดที่ 2