มัธยมศึกษาปีที่ 3

วิทยาศาสตร์พาสนุก เล่ม 3

วิทยาศาสตร์พาสนุก เล่ม 3

วิทยาศาสตร์พาสนุก เล่ม 3

รหัสหนังสือ : 2432211110

จำนวน : 100 หน้า

ผู้แต่ง :ศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ

ราคาปก : 65 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 59 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้นำเสนอในลักษณะใช้กิจกรรมนำไปสู่การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้

:: สารบัญ

กิจกรรมที่ 1 ยกน้ำแข็งด้วยเส้นด้าย

กิจกรรมที่ 2 ถั่วเหลืองจอมพลัง

กิจกรรมที่ 3 หลอดพลาสติกนำแสง

กิจกรรมที่ 4 ปะการังแสนสวย

กิจกรรมที่ 5 ลูกโป่งเล่นกล

กิจกรรมที่ 6 แข่งขันเป่าลูกโป่งเล่นกล

กิจกรรมที่ 7 ความคิดสร้างสรรค์ของหนู

กิจกรรมที่ 8 กระดาษติดไฟแต่ไม่ไหม้

กิจกรรมที่ 9 ดอกไม้ไฟ

กิจกรรมที่ 10 แสงอาทิตย์ยามเย็น

กิจกรรมที่ 11 พลังงานไฟฟ้าจากผลไม้

กิจกรรมที่ 12 ตามหาคู่

กิจกรรมที่ 13 ดูด-ผลักกันได้อยางไร

กิจกรรมที่ 14 น้ำปูนใสเล่นกล

กิจกรรมที่ 15 ผลงานที่ภาคภูมิใจ 1

กิจกรรมที่ 16 ผลงานที่ภาคภูมิใจ 2