วิทยาศาสตร์พาสนุก เล่ม 2

วิทยาศาสตร์พาสนุก เล่ม 2

วิทยาศาสตร์พาสนุก เล่ม 2

รหัสหนังสือ : 2422211110

จำนวน : 88 หน้า

ผู้แต่ง :ศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ

ราคาปก : 65 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 59 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือชุดกิจกรรมการทดลอง หนังสือกิจกรรมการทดลอง วิทยาศาสตร์พาสนุก เล่ม 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอังพึงประสงค์

:: สารบัญ

กิจกรรมที่ 1 เก็บไข่ใส่ขวด ตอนที่ 1

กิจกรรมที่ 1 เก็บไข่ใส่ขวด ตอนที่ 2

กิจกรรมที่ 2 ลูกบอลเด้งดึ๋ง

กิจกรรมที่ 3 ถุงนิรภัย

กิจกรรมที่ 4 แพลูกโป่ง

กิจกรรมที่ 5 แก๊สอะไรเอ่ย

กิจกรรมที่ 6 เทียนไขเล่มไหนดับก่อน

กิจกรรมที่ 7 สนุกกับสารลด-เพิ่มแรงตึงผิว ตอนที่ 1 สารลดแรงตึงผิวของน้ำ

กิจกรรมที่ 7 สนุกกับสารลด-เพิ่มแรงตึงผิว ตอนที่ 2 สารเพิ่มแรงตึงผิวของน้ำ

กิจกรรมที่ 8 ความคิดสร้างสรรค์ของหนู

กิจกรรมที่ 9 อย่าโกรธกันนะ

กิจกรรมที่ 10 ปืนแก๊ส

กิจกรรมที่ 11 หมอกเกิดขึ้นได้อย่างไร

กิจกรรมที่ 12 ดอกไม้บอกความชื้นของอากาศ ตอนที่ 1 ดอกไม้สีชมพู

กิจกรรมที่ 12 ดอกไม้บอกความชื้นของอากาศ ตอนที่ 2 ดอกไม้สีฟ้า

กิจกรรมที่ 13 สู่ศูนย์กลาง

กิจกรรมที่ 14 นิทรรศการ Science Show