ประถมศึกษา 1

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

รหัสหนังสือ : 2311110130

จำนวน : 198 หน้า

ผู้แต่ง :ปริมวดี ประยูรศุข

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

แบบฝึกหัดชุดนี้เป็นแบบฝึกหัดที่จัดทำขึ้น โดยยึดตัวชี้วัดชั้นปีเป็นเป้าหมายในการพัฒนา โดยการบูรณาการ ทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการเขียนไว้ในแบบฝึกหัดด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สอนได้ใช้ตรวจสอบและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และการเขียนควบคู่ไปกับเนื้อหาในบทเรียน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ม้ากับลา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ดูปูนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 มีน้ำใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ไปโรงเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ยุพาทำดี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ลิงกับจระเข้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ท้องกับตัว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรารักสะอาด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ลูกหมึกดื้อ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 มดง่ามกับจักจั่น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 เรือดอกสร้อย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 ผึ้งกับไก่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 วัวกับราชสีห์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 สัตว์เลี้ยงแสนรัก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 ครอบครัวตัวอย่าง