ประถมศึกษา 2

Cheer up! 2.

Cheer up! 2.

Cheer up! 2.

รหัสหนังสือ : 7321209120

จำนวน : 148 หน้า

ผู้แต่ง :กุศยา แสงเดช

ราคาปก : 55 บาท

ส่วนลด : 5 บาท

ราคาพิเศษ : 50 บาท

:: รายละเอียด

Cheer up! 2 นำเสนอภาษาง่ายๆ ที่เป็นคำสั่ง คำขอร้อง บทสนทนาที่มีภาพประกอบ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตามความต้องการของตน การให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง สัตว์เลี้ยง ครอบครัว อาหาร เครื่องดื่ม และนันทนาการ

:: สารบัญ

Unit 1 Hello

Unit 2 The Alphabat

Unit 3 My Classroom

Unit 4 All about Me

Unit 5 My Family

Unit 6 My Pets

Unit 7 My Clothes

Unit 8 My Lunch

Unit 9 Having Fun