ประถมศึกษา 6

Cheer up! 6.

Cheer up! 6.

Cheer up! 6.

รหัสหนังสือ : 7371210120

จำนวน : 228 หน้า

ผู้แต่ง :กุศยา แสงเดช

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 63 บาท

:: รายละเอียด

Cheer up! 6 นำเสนอภาษาง่ายๆ ที่เป็นคำสั่ง คำขอร้อง บทสนทนาที่มี ภาพประกอบ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตามความต้องการของตน การให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง สัตว์เลี้ยง ครอบครัว อาหาร เครื่องดื่ม และนันทนาการ

:: สารบัญ