มัธยมศึกษาปีที่ 6

CORE รับตรงฟิสิกส์

CORE รับตรงฟิสิกส์

CORE รับตรงฟิสิกส์

รหัสหนังสือ : 1922402100

จำนวน : 512 หน้า

ผู้แต่ง :เอกวัฒน์ ราชไชย, สุทธิษา ก้อนเรือง, สุดารัตน์ อินทร์น้อย

ราคาปก : 280 บาท

ส่วนลด : 84 บาท

ราคาพิเศษ : 196 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือชุดนี้ แต่ละเล่มประกอบด้วยเนื้อหาโดยสรุปและข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด

ซึ่งนักเรียนสามารถฝึกทำข้อสอบในทุกเรื่องจนเกิดความเข้าใจได้ด้วยตนเอง

เพื่อเตรียมพร้อมก่อนสอบจริง

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 บทนำ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเคลื่อนที่ 1 และ 2 มิติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 งานและพลังงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 โมเมนตัมและการดล หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเคลื่อนที่แบบหมุน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 สมดุลกลและสภาพยืดหยุ่น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ของไหล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ความร้อน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 คลื่น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 เสียง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 แสง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 แสงและทัศนอุปกรณ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 ไฟฟ้าสถิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 แม่เหล็กไฟฟ้า 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 17 แม่เหล็กไฟฟ้า 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 18 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 19 ฟิสิกส์อะตอม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์