เก็งข้อสอบ PISA การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ระดับมัธยมศึกษา

เก็งข้อสอบ PISA การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ระดับมัธยมศึกษา

เก็งข้อสอบ PISA การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ระดับมัธยมศึกษา

รหัสหนังสือ : 1910201100

จำนวน : 256 หน้า

ผู้แต่ง :กัญญาภัค ทองมี

ราคาปก : 140 บาท

ส่วนลด : 14 บาท

ราคาพิเศษ : 126 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือ เก็งข้อสอบ PISA การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ระดับมัธยมศึกษา เป็นการวัดความสามารถที่จะทำความเข้าใจกับสิ่งที่ได้อ่าน ซึ่งนักเรียนจะได้อ่านเนื้อเรื่องในรูปแบบที่หลากหลาย ฝึกการคิดวิเคราะห์การตีความและการคิดเชื่อมโยง อันนำไปสู่การประเมินและการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

:: สารบัญ

เก็งข้อสอบ PISA การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

ชุดที่ 3

เฉลยเก็งข้อสอบ PISA การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)

เฉลยชุดที่ 1

เฉลยชุดที่ 2

เฉลยชุดที่ 3