มัธยมศึกษาปีที่ 4

เก็งข้อสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (ปรับปรุงใหม่)

เก็งข้อสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (ปรับปรุงใหม่)

เก็งข้อสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (ปรับปรุงใหม่)

รหัสหนังสือ : 1430006110

จำนวน : 452 หน้า

ผู้แต่ง :พริ้มเพราวดี หันตรา,เกริกศักดิ์ บรรจงจิตร,รุ้งศรี เทียนประภาสิทธิ์,ชินภัทร ศิริไพบูลย์,ไพโรจน์ แก้วม

ราคาปก : 220 บาท

ส่วนลด : 22 บาท

ราคาพิเศษ : 198 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือ เก็งข้อสอบเข้าม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา(ปรับปรุง) ประกอบด้วยแนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาละ5ชุด รวมกว่า 1,300 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด ซึ่งแนวข้อสอบดังกล่าวเป็นข้อสอบที่ออกใหม่ทั้งหมด โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญในแต่ละวิชาโดยตรง

:: สารบัญ

วิชาภาษาไทย

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์