มัธยมศึกษาปีที่ 1

หนังสือเรียนภาษาไทย ม.1

หนังสือเรียนภาษาไทย ม.1

หนังสือเรียนภาษาไทย ม.1

รหัสหนังสือ : 2411106130

จำนวน : 224 หน้า

ผู้แต่ง :ดวงพร หลิมรัตน์

ราคาปก : 90 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 81 บาท

:: รายละเอียด

ผลจากการปรับหลักสูตรแกนกลางใหม่ไปเป็นมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ชั้นปีครั้งนี้ทางบริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด จึงได้ให้มีการดำเนินการปรับปรุงหนังสือเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะใหม่ทั้งหมด ให้ตรงและสอดรับกับมาตรฐานการเรียนและสาระการเรียนรู้ที่กำหนดใหม่

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เหตุเกิดเพราะนิดตัดสินใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 บทความเรื่อง "ประโยชน์ของไข่ไก่"
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นิราศภูเขาทอง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สุภาษิตโครงโลกนิติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สุภาษิตพระร่วง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 บันทึกการเดินทาง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา