มัธยมศึกษาปีที่ 3

เก็งข้อสอบ PISA การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) ระดับมัธยมศึกษา

เก็งข้อสอบ PISA การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) ระดับมัธยมศึกษา

เก็งข้อสอบ PISA การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) ระดับมัธยมศึกษา

รหัสหนังสือ : 1402313100

จำนวน : 244 หน้า

ผู้แต่ง :ยุพดี มงคลจินดาวงศ์

ราคาปก : 125 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 113 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือ เก็งข้อสอบ PISA การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) ระดับมัธยมศึกษา

เป็นการวัดความสามารถในการคิด การใช้ และการตีความ รวมถึงการให้เหตุผลอย่างเป็นคณิตศาสตร์ ใช้แนวคิดและกระบวนทางคณิตศาสตร์ในการอธิบายและทำนายปรากฏการณ์ต่างๆ ซึ่งนักเรียนจะได้วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆที่หลากหลาย

:: สารบัญ

เก็งข้อสอบ PISA การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

ชุดที่ 3

เฉลยเก็งข้อสอบ PISA การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)

เฉลยชุดที่ 1

เฉลยชุดที่ 2

เฉลยชุดที่ 3