มัธยมศึกษาปีที่ 5

เก็งข้อสอบฟิสิกส์ ม.5

เก็งข้อสอบฟิสิกส์ ม.5

เก็งข้อสอบฟิสิกส์ ม.5

รหัสหนังสือ : 1502402100

จำนวน : 324 หน้า

ผู้แต่ง :เอกวัฒน์ ราชไชย, สุทธิษา ก้อนเรือง, สุดารัตน์ อินทร์น้อย

ราคาปก : 165 บาท

ส่วนลด : 49 บาท

ราคาพิเศษ : 116 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือชุดนี้ แต่ละเล่มประกอบด้วยข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียดที่ตรงตามตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ และสาระการเรียนรุ้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อประเมินความพร้อมของตนเองก่อนสอบจริง นอกจากนี้ นักเรียนยังได้ทบทวนเนื้อหาในคำอธิบายของคำตอบจากเฉลยของข้อสอบ ซึ่งเป็นการเสริมความรู้ เพิ่มพูนความเข้าใจและประสบการณ์ ทำให้นักเรียนเกิดความมั่นใจและพร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการสอบจริงได้อีกด้วย

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานและพลังงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โมเมนตัมและการดล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเคลื่อนที่แบบหมุน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 คลื่นกล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เสียง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 แสงและทัศนอุปกรณ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 แสงเชิงฟิสิกส์