มัธยมศึกษาปีที่ 3

เก็งข้อสอบ PISA การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ระดับมัธยมศึกษา

เก็งข้อสอบ PISA การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ระดับมัธยมศึกษา

เก็งข้อสอบ PISA การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ระดับมัธยมศึกษา

รหัสหนังสือ : 1402208100

จำนวน : 252 หน้า

ผู้แต่ง :ประดิษฐ์ เหล่าเนตร์, ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

ราคาปก : 130 บาท

ส่วนลด : 13 บาท

ราคาพิเศษ : 117 บาท

:: รายละเอียด

เก็งข้อสอบ PISA การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ระดับมัธยมศึกษา เป็นการวัดความสามารถในการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้ากับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักเรียนจะได้วิเคราะห์สถานการณ์ในชีวิตที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย

:: สารบัญ

เก็งข้อสอบ PISA การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

ชุดที่ 3

เก็งข้อสอบ PISA การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)

เฉลยชุดที่ 1

เฉลยชุดที่ 2

เฉลยชุดที่ 3