มัธยมศึกษาปีที่ 6

เก็งข้อสอบชีววิทยา ม.6

เก็งข้อสอบชีววิทยา ม.6

เก็งข้อสอบชีววิทยา ม.6

รหัสหนังสือ : 1502603100

จำนวน : 300 หน้า

ผู้แต่ง :อนิรุธ พรหมเจริญ

ราคาปก : 185 บาท

ส่วนลด : 55 บาท

ราคาพิเศษ : 130 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้มีข้อสอบที่ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง 2551 พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เหมาะสำหรับสร้างความมั่นใจก่อนสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค สอบปลายภาค และเตรียมพร้อมสอบโอเน็ต

:: สารบัญ