มัธยมศึกษาปีที่ 6

เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.6

เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.6

เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.6

รหัสหนังสือ : 1501275100

จำนวน : 292 หน้า

ผู้แต่ง :-

ราคาปก : 180 บาท

ส่วนลด : 54 บาท

ราคาพิเศษ : 126 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้มีข้อสอบที่ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง 2551 พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เหมาะสำหรับสร้างความมั่นใจก่อนสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค สอบปลายภาค และเตรียมพร้อมสอบโอเน็ต

:: สารบัญ