มัธยมศึกษาปีที่ 4

เก็งข้อสอบชีววิทยา ม.4

เก็งข้อสอบชีววิทยา ม.4

เก็งข้อสอบชีววิทยา ม.4

รหัสหนังสือ : 1502601100

จำนวน : 296 หน้า

ผู้แต่ง :อนิรุธ พรหมเจริญ

ราคาปก : 230 บาท

ส่วนลด : 23 บาท

ราคาพิเศษ : 207 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้บรรจุข้อสอบที่มีเนื้อหาตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เหมาะสำหรับใช้ทบทวนและประเมินผลตนเองก่อนสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค สอบปลายภาค และสอบโอเน็ต

:: สารบัญ