มัธยมศึกษาปีที่ 4

เก็งข้อสอบเศรษฐศาสตร์ ม.4-6

เก็งข้อสอบเศรษฐศาสตร์ ม.4-6

เก็งข้อสอบเศรษฐศาสตร์ ม.4-6

รหัสหนังสือ : 1503108100

จำนวน : 184 หน้า

ผู้แต่ง :นวลสวาท อัศวินานนท์

ราคาปก : 135 บาท

ส่วนลด : 13 บาท

ราคาพิเศษ : 122 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้บรรจุข้อสอบที่มีเนื้อหาตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เหมาะสำหรับใช้ทบทวนและประเมินผลตนเองก่อนสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค สอบปลายภาค และสอบโอเน็ต

:: สารบัญ