หนังสือเรียนฟิสิกส์ เล่ม 1 ชั้น ม.4-6

หนังสือเรียนฟิสิกส์ เล่ม 1 ชั้น ม.4-6

หนังสือเรียนฟิสิกส์ เล่ม 1 ชั้น ม.4-6

รหัสหนังสือ : 2512519120

จำนวน : 260 หน้า

ผู้แต่ง :ณัฐภัสสร และประดิษฐ์ เหล่าเนตร์

ราคาปก : 140 บาท

ส่วนลด : 14 บาท

ราคาพิเศษ : 126 บาท

:: รายละเอียด

วิชาฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เล่ม 1 ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขนัยสำคัญ ความละเอียดของเครื่องมือวัด การวัด หน่วยฐานและหน่วยอนุพันธ์ ปริมาณเวกเตอร์ ปริมาณสเกลาร์ การกระจัด ระยะทาง ความเร็ว อัตราเร็ว ความเร่งการเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติด้วยความเร่งคงตัว การตกอย่างเสรีภายใต้สนามโน้มถ่วงของโลก มวล แรง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน น้ำหนัก แรงเสียดทาน ฯลฯ

:: สารบัญ

หนังสือเรียนฟิสิกส์ เล่ม 1 ชั้น ม.4-6

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 บทนำ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรงและกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ