มัธยมศึกษาปีที่ 2

หนังสือเรียนนาฏศิลป์ ม.2 เล่ม 3

หนังสือเรียนนาฏศิลป์ ม.2 เล่ม 3

หนังสือเรียนนาฏศิลป์ ม.2 เล่ม 3

รหัสหนังสือ : 2424309110

จำนวน : 96 หน้า

ผู้แต่ง :จีรพันธ์ สมประสงค์

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานทางนาฏศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทักษะทางนาฏศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความงามนาฏศิลป์กับมรดกทางวัฒนธรรม