ประถมศึกษา 2

คณิตศาสตร์ ป.2

คณิตศาสตร์ ป.2

คณิตศาสตร์ ป.2

รหัสหนังสือ : 2322309130

จำนวน : 278 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา

ราคาปก : 135 บาท

ส่วนลด : 13 บาท

ราคาพิเศษ : 122 บาท

:: รายละเอียด

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 1,000
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การวัดความยาว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การชั่ง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การคูณ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เวลา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เงิน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การหาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การตวง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 รูปเรขาคณิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การบวก ลบ คูณ หารระคน