วิชาชีพพื้นฐาน

คณิตศาสตร์ธุรกิจ

คณิตศาสตร์ธุรกิจ

คณิตศาสตร์ธุรกิจ

รหัสหนังสือ : 3805708100

จำนวน : 244 หน้า

ผู้แต่ง :ณัฐยา สลับสม

ราคาปก : 110 บาท

ส่วนลด : 11 บาท

ราคาพิเศษ : 99 บาท

:: รายละเอียด

รหัส 3000-1403 วิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ ทฤษฎี 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ - ชั่วโมง 3 หน่วยกิต

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รูปแบบของประพจน์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การอ้างเหตุผล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ตัวบ่งปริมาณ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เมทริกซ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ดีเทอร์มิแนนต์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้ดีเทอร์มิแนนต์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 กำหนดการเชิงเส้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ความน่าจะเป็น