ประถมศึกษา 5

ภาษาไทย ป.5

ภาษาไทย ป.5

ภาษาไทย ป.5

รหัสหนังสือ : 2361108130

จำนวน : 280 หน้า

ผู้แต่ง :ประภากร เจริญเชื้อ

ราคาปก : 120 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 108 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักกสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โลกก้าวหน้า เทคโนโลยีก้าวหน้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ตุ๊กตาไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รอบรั้วล้อมรัก ปลูกผักสวนครัว ประพฤติตัวพอเพียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งามมารยาท งามกาย วาจา ใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โลกก้าวหน้า เทคโนโลยีก้าวหน้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ตุ๊กตาไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รอบรั้วล้อมรัก ปลูกผักสวนครัว ประพฤติตัวพอเพียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งามมารยาท งามกาย วาจา ใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สัตว์ป่าน่ารู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 งานอดิเรกของฉัน สร้างฝันให้เป็นจริง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เศรษฐี...รีไซเคิลขยะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 บทอาขยาน สืบสานปัญญา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 พระมหาธีรราชเจ้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 คำประพันธ์ไทย สอนใจชายหญิง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 นิทานเทียบสุภาษิต ชี้โพรงให้กระรอก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 โคลงโลกนิติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 ราชาธิราช ตอน กำเนิดมมะกะโท
หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 บทเห่กล่อมพระบรรทม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 บทละครนอกเรื่อง สังข์ทอง ตอนกำเนิดพระสังข์