ประถมศึกษา 4

ภาษาไทย ป.4

ภาษาไทย ป.4

ภาษาไทย ป.4

รหัสหนังสือ : 2341109140

จำนวน : 248 หน้า

ผู้แต่ง :ประภากร เจริญเชื้อ

ราคาปก : 110 บาท

ส่วนลด : 11 บาท

ราคาพิเศษ : 99 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักกสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมองกลอัจฉริยะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อาหารไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระเช้าสีดา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สัตว์น้อยแสนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 บิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พระราชวังบางปะอิน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สมุนไพรไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ท่องแดนธรรม นำสุขใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 บทอาขยาน สืบสานวัฒนธรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 วาจาดี ไม่มีภัย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 ผลไม้ไทย...นำเศรษฐกิจไทยรุ่งเรือง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 ขยะทองคำที่เมืองปากน้ำ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 นิทานเทียบสุภาษิตเรื่อง วัวหายล้อมคอก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 บทละครเรื่อง เงาะป่า ตอน คนังและไม้ไผ่ไปเที่ยวป่า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 นิทานคำกลอนเรื่อง พระอภัยมณี ตอนกำเนิดสุดสาคร