วิชาชีพพื้นฐาน

วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต

วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต

วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต

รหัสหนังสือ : 3805705100

จำนวน : 224 หน้า

ผู้แต่ง :ธงชัย พานิชสิติ

ราคาปก : 110 บาท

ส่วนลด : 11 บาท

ราคาพิเศษ : 99 บาท

:: รายละเอียด

รหัส 3000-1302 วิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิตทฤษฎี 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง 3 หน่วยกิต

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวกเตอร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แรงและสมดุลของแรง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเคลื่อนที่ของวัตถุ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 โมเมนต์ของแรงหรือทอร์ก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โมเมนตัม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ปริมาณสารสัมพันธ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์