วิชาชีพพื้นฐาน

เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น.

เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น.

เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น.

รหัสหนังสือ : 3305803110

จำนวน : 320 หน้า

ผู้แต่ง :อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล

ราคาปก : 180 บาท

ส่วนลด : 18 บาท

ราคาพิเศษ : 162 บาท

:: รายละเอียด

รหัส 2100-1001 วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นทฤษฎี 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง 2 หน่วยกิต

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลักการเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นและเครื่องมือเขียนแบบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เส้น ตัวอักษร และตัวเลข
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างรูปทรงเรขาคณิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การกำหนดขนาดมิติและมาตราส่วน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หลักการเขียนภาพฉาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเขียนภาพสามมิติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การสเกตช์ภาพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ภาพตัด
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 สัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ภาพช่วย