ประถมศึกษา 1

แบบฝึกหัด New Say Hello 1

แบบฝึกหัด New Say Hello 1

แบบฝึกหัด New Say Hello 1

รหัสหนังสือ : 7311212120

จำนวน : 72 หน้า

ผู้แต่ง :กุศยา แสงเดช

ราคาปก : 40 บาท

ส่วนลด : 4 บาท

ราคาพิเศษ : 36 บาท

:: รายละเอียด

แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

:: สารบัญ

Unit 1 Hello!
Unit 2 My Classroom
Unit 3 My Friends
Unit 4 My Toys
Unit 5 My Pets
Unit 6 New Year's Day
Unit 7 On the Beach