ประถมศึกษา 5

แบบฝึกหัด New Say Hello 5

แบบฝึกหัด New Say Hello 5

แบบฝึกหัด New Say Hello 5

รหัสหนังสือ : 7361212120

จำนวน : 100 หน้า

ผู้แต่ง :กุศยา แสงเดช

ราคาปก : 45 บาท

ส่วนลด : 4 บาท

ราคาพิเศษ : 41 บาท

:: รายละเอียด

แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

:: สารบัญ

Unit 1 A Day at School
Unit 2 My Family
Unit 3 My Friends
Unit 4 All Year Long
Unit 5 Where Animals Live
Unit 6 My Beloved Country
Unit 7 Go and Get in Touch
Unit 8 Trees and Plants
Unit 9 A Party!